O Rethreg i Realaeth – Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru mewn 10 mlynedd

Yn Ionawr 2014 lansiodd Conffederasiwn GIG Cymru ei bapur trafod ‘O Rethreg i Realaeth – GIG Cymru mewn 10 mlynedd.1 Mae’r papur yn nodi deg her allweddol sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru, yn cynnwys adrannau ar y gweithlu, cyllid, ymgysylltu â’r cyhoedd ac integreiddio.

I gadw lle amlwg i’r drafodaeth hon yn y modd y bwriadwn wireddu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer y GIG yng Nghymru, mae Conffederasiwn GIG Cymru yn cynhyrchu nifer o bapurau gwybodaeth yn y gyfres ‘O Rethreg i Realaeth’.

Mae’r papur gwybodaeth hwn, a gynhyrchwyd ar y cyd gyda NIACE Cymru, llais cenedlaethol dysgu gydol oes yng Nghymru, yn dangos manteision addysg a dysgu ar iechyd a llesiant, ac yn ymchwilio rôl bosibl addysg wrth ostwng pwysau ar ystod eang o wasanaethau iechyd, ar yr un pryd â hybu ansawdd ac amseroldeb gwasanaethau.