ESOL yng Nghymru: Dysgu oddi wrth y Sector Gwirfoddol

Roedd yr astudiaeth hon yn ymchwilio i ymagweddau arloesol ac effeithiol a ddefnyddir gan y sector gwirfoddol i gyflwyno ESOL i gyrraedd grwpiau ac unigolion wedi’u heithrio ac ar yr ymylon. Roedd y methodoleg a ddefnyddiwyd yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth a chasglu data helaeth trwy gyfrwng cyfweliadau, grwpiau ffocws a holiadur. Cyflwynir dadansoddiad o’r data hwn yng nghyd-destun polisi Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rhoi ystyriaeth neilltuol i drefniadau cynllunio a chyllido yng Nghymru.