Deunyddiau dinasyddiaeth ar gyfer dysgwyr ESOL yng Nghymru

Nod y deunyddiau hyn yw:

  • cefnogi athrawon i ddatblygui sgiliau iaith Saesneg dysgwyr;
  • cefnogi athrawon i ddatblygu gwybodaeth dysgwyr o fywyd yn y Deyrnas Unedig;
  • cefnogi ceisiadau am ddinasyddiaeth neu setliad.

Rhan 1

Rhan 2