Cefnogi rhai sy’n gadael gofal mewn Addysg Bellach

Disgrifiad llawn: Mae 40% o bobl ifanc sy’n gadael gofal fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, o gymharu â dim ond 15% o’u cyfoedion. Eto gyda’r gefnogaeth gywir yn ei lle gallant gyflawni’n uchel mewn addysg bellach ac addysg uwch a symud ymlaen yn llwyddiannus i waith. I sicrhau y cânt y gefnogaeth maent ei hangen mae NIACE wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer colegau addysg bellach a darparwyr dysgu eraill.

Yn seiliedig ar ddulliau gweithredu effeithlon ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r canllawiau yn rhoi sylw i bedwar coleg a gyflawnodd achrediad clodfawr ymrwymiad i fyfyrwyr o gefndir gofal ar lefel enghreifftiol, Nod Ansawdd Buttle UK, a nifer o golegau eraill a ddatblygodd arfer effeithlon i gefnogi canlyniadau gwell ar gyfer rhai sy’n gadael gofal.

Rhannwyd y canllawiau dan benawdau adrannau Fframwaith Nod Ansawdd Buttle UK a rhoi enghreifftiau o sut mae colegau wedi cyflawni pob un o’r gofynion. Mae dogfennau defnyddiol ychwanegol yn cyd-fynd â’r canllawiau.