Grant Arloesedd Wythnos Addysg Oedolion 2021

Mae’r gronfa hon yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr addysg oedolion i ddatblygu a chyflenwi cynnwys ar gyfer ymgyrch. Gellir cyflwyno gweithgaredd drwy gydol mis Medi 2021.

Mae grantiau hyd at £750 ar gael i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru sy’n cyflwyno dysgu gydol oes. Bwriedir i gronfa’r grant gefnogi creu sesiynau blasu rhad ac am ddim, digwyddiadau dysgu, gweithgaredd maes, dosbarthiadau meistr neu bodlediadau.