Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

Wrth i bandemig COVID-19 ddatblygu, byddwn yn dilyn cyngor y llywodraeth yn agos ac yn gwneud newidiadau i’n rhaglen digwyddiadau, yn cynnwys ail-drefnu ein digwyddiadau lle mae angen. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer un o’n digwyddiadau y bydd yn rhaid ei ail-drefnu, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol yn yr wythnosau nesaf. Os oes gennych gwestiynau yn y cyfamser, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael mwy o wybodaeth.