Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion – enwebiadau ar agor!

Rydym yn chwilio am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau wrth ddysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd at ddysgu neu i droi ato – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl eraill a chael profiad cadarnhaol neu un sydd wedi newid eu bywyd trwy ddysgu oedolion.

Mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn i: 30 Ebrill 2021