Ymgyrch rithiol Newid dy Stori – 21-27 Medi 2020

Mewn ymateb i ddigwyddiadau cyfredol cyflwynir holl weithgareddau dysgu yr Wythnos Addysg Oedolion eleni eu cyflwyno’n rhithiol rhwng 21 – 27 Medi – byddwn yn dechrau hyrwyddo’r cynnwys hwn ym misoedd Gorffennaf ac Awst, gyda chynnydd mewn gwaith cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu ar gyfer wythnos rithiol Addysg Oedolion ym mis Medi.

Rydym angen eich cefnogaeth drwy gyfrannu cyrsiau, sesiynau tiwtorial a gweminarau a rhannu mynediad i ddeunyddiau newydd neu ddeunyddiau presennol. Os ydych yn darparydd sy’n dymuno cymryd rhan, gallwch ganfod mwy.