Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Cyflenwi a chyllido addysg oedolion yn y gymuned

Mae Llywodraeth Cymru yn edrych am eich barn ar gynigion ar gyfer ailstrwythuro’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cyflenwi ac yn cyllido addysg oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Dywedwch eich dweud – y dyddiad cau ar gyfer eich ymatebion yw 11 Medi 2018.