Yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 15 Mehefin buom yn dathlu llwyddiannau dysgwyr, teuluoedd, cyflogwyr a phrosiectau cymunedol eithriadol yn ein Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion. Roedd cyfanswm o 14 gwobr yn cynnwys prif wobr Dysgwr y Flwyddyn Ysbrydoli!

Mae’r rhan fwyaf o’r straeon ysbrydoledig yn dangos profiadau bywyd go iawn unigolion sydd wedi dioddef caledi go iawn i chwalu eu rhwystrau eu hunain er mwyn cyflawni eu gobeithion a’u breuddwydion drwy ddysgu. Fe wnaethom hefyd gydnabod cyflogwyr bach a mawr sydd wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi mewn addysg a hyfforddiant eu gweithluoedd, a phrosiectau cymunedol sy’n dangos rôl addysg a sgiliau fel galluogydd allweddol i bobl lwyddo. Fe wnaethom hefyd gyhoeddi enw Dysgwr y Flwyddyn Ysbrydoli! a gyflwynwyd i Laura Harris, enillydd Gwobr Iechyd a Llesiant.

Arweiniwyd y seremoni wobrwyo gan Sian Lloyd o’r BBC ac roedd Julie James (Gweinidog Sgiliau a Gwyddonaieth), Leanne Wood (Arweinydd Plaid Cymru) a Rhianon Passmore (AC Llafur) hefyd yn bresennol.

Gallwch weld yr holl straeon ysbrydoledig yma yn ein Gwobrau Ysbrydoli! 2017 – Llyfryn Proffil Rhyngweithiol.

Gallwch hefyd weld eu fideos yma ar ein tudalen YouTube.