Y Brifysgol Agored Diwrnod agored yng Nghaerdydd

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 12:00 - 18:00
Lleoliad: Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Cyfeiriad: 18 Heol y Tollty, Caerdydd, Caerdydd, CF10 1AP
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Yn ystyried dechrau astudio ym mis Hydref 2017 ac eisiau gwybod mwy am y Brifysgol Agored?

Rydym yn deall bod y penderfyniad i ddechrau astudio yn gallu bod yn anodd, felly hoffem eich gwahodd i un o’n Dyddiau Agored i ni gael ateb eich holl gwestiynau.

Dewch draw i gael sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid neu gynghorwyr myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio ac ein hystod o gymwysterau. Gallwn ddweud mwy wrthych am sut mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudio. Gallwn hefyd eich helpu gyda’ch cam cyntaf tuag at gofrestru gyda ni a thrafod yr opsiynau cyllid a thalu sydd ar gael. Nid oes angen apwyntiad.