Taith Chwarae

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 28/06/2017 06:00 - 08:00
Lleoliad: Cardiff Deaf Centre
Cyfeiriad: 163 Newport Rd, Cardiff, Caerdydd, CF24 1AG
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 20

Anelwyd at rieni a rhai sy’n gweithio gyda phlant neu’n ystyried gweithio gyda plant. Mae’r sesiwn yn canolbwyntio at y rhesymau pam fod chwarae yn bwysig ac yn ganolog i ddatblygiad plant. Nod y sesiwn yw cefnogi rhieni i ddod yn ‘rhieni chwareus’ a chefnogi angen cynhenid plant i chwarae.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Cardiff Deaf Creative Hands aims to support families and carers of Deaf or Hard Of Hearing children . A peer to peer lead support group and play group meets monthly at Cardiff Deaf Centre