Sgiliau Saesneg

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 12:00
Lleoliad: Graig-y- Rhacca Resource Centre
Cyfeiriad: 59-71 Grays Gardens,, Caerphilly, Caerffili, CF83 8TQ
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.