Sgiliau Saesneg

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 10:30 - 12:30
Lleoliad: Blackwood Library
Cyfeiriad: 192 High St, , Caerffili, NP12 1AJ
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.