Sgiliau Saesneg

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 12:00
Lleoliad: Abertridwr YMCA
Cyfeiriad: Brynhafod Rd, Caerphilly, Caerffili, CF83 4BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn flasu – gloywi Saesneg bob dydd yn cynnwys sillafu, gramadeg, atalnodi, cyflwyno, llenwi ffurflenni ac yn y blaen.