Sgiliau i Bawb

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 15:00
Lleoliad: Dowais Community Centre
Cyfeiriad: Station Road, Merthyr Tydfil, Merthyr Tudful, CF48 3LP
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 50

Mae ein digwyddiad Sgiliau i Bawb yn ddiwrnod agored i bawb 16+ oed. Bydd y rhai sy’n mynychu yn dysgu am ein sefydliad ac yn cael cipolwg ar sut mae sefydliad elusennol yn gweithredu. Rydym hefyd yn rhedeg adeilad cymunedol (Canolfan Gymunedol Dowlais) yn cynnwys aml-gampfa a neuadd chwaraeon, gallant roi cynnig at fod yn dderbynnydd a dysgu am wasanaeth cwsmeriaid. Byddant yn datblygu dealltwriaeth o sut mae aelodau o’r cyhoedd yn cyrchu cyfleusterau hamdden a chwaraeon. Gallant hefyd ddysgu am ein siop lyfrau elusennol a rhoi cynnig at ddidoli cyfraniadau, didoli llyfrau at y silffoedd a’u rhoi mewn categoriau. Gallant hefyd ddysgu am y broses o werthu llyfrau ar-lein ac agweddau logistaidd pacio’r llyfrau i gael eu hanfon.