Sesiynau Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 10:00 - 11:30
Lleoliad: ymca
Cyfeiriad: Aeron Place, Bargoed, Caerffili, CF81 8JA
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cynhelir y sesiwn gan Pobl yn Gyntaf Caerffili ac fe’i anelwyd at oedolion ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Please contact Caerphilly People First if you wish to attend the session on: 01443 834444