Sesiynau Blasu Pum Ffordd i Lesiant

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 13:00 - 15:00
Lleoliad: Bryn Rd
Cyfeiriad: Lampeter, Tan y Fron, Conwy, CF33 6AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sesiynau blasu yn anelu i ymwreiddio 5 Ffordd i Lesiant ym mywyd bob dydd preswylwyr lle byddant yn dysgu am ‘Sylwi’, ‘Cysylltu’, ‘Bod yn Egniol’, ‘Dal Ati i Ddysgu’ a ‘Rhoi’. Gwneir hyn drwy Tai Chi, Prynhawn Cymdeithasol Hel Atgofion, Celfyddydau Atgofion, Ymestyn, Tonio ac Ymlacio, Gwella Llesiant drwy wneud cysylltiadau â’r byd naturiol a digwyddiad ymwybyddiaeth Alzheimer.