Sesiynau Blasu Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 08/06/2017 11:00 - 13:00
Lleoliad: Rhyl Pavillion Carpark
Cyfeiriad: E Parade, Denbighsire, Sir Ddinbych, LL18 3AQ
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Mae sesiynau blasu Partneriaeth Dysgu Sir Ddynbych yn gynllun at y cyd rhwng DVS, Unllais Cynnig a Mind Dyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych. Cynhelir cyfres o sesiynau blasu ym mis Mehefin a mis Gorffennaf yn seiliedig at adferiad, llesiant a sgiliau bywyd, a gynhelir dros 6 sessiwn. Cyflwynir sesiynau at y cyd mewn meithrin hyder, rheoli straen, celf, crefft a diwylliant, ffyrdd iach o fyw, sgiliau hanfodol, grwpiau cymdeithasol, sgiliau gwaith a datblygu personol.

Y sesiwn gyntaf yw digwyddiad codi sbwriel traeth cymdeithasol a hwyliog mewn partneriaeth gyda Cadw Cymru’n Daclus a bydd yn lansio’r rhaglen digwyddiadau a dathlu cymryd rhan.

Byddwn yn cwrdd ym Maes Parcio Pafiliwn y Rhyl, a bydd offer a lluniaeth at gael.

Cysylltwch â [email protected] i gael mwy o wybodaeth.