Sesiwn Un i Un ar gyfer Pobl Hyn

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 14:00 - 15:30
Lleoliad: Neath Library
Cyfeiriad: Victoria Gardens, Neath, Castell-nedd Port Talbot, SA11 3BA
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Dewch i loywi eich sgiliau Technoleg Gwybodaeth gyda sesiynau blasu un i un y gellir eu harchebu ymlaen llaw.