Sesiwn Galw Heibio Digidol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 13:00 - 14:00
Lleoliad: Maerdy Community Hub (old Library)
Cyfeiriad: North Terrace, Maerdy, Rhondda Cynon Taf, Cf43 4DD
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Bydd Hyb Cymunedol Maerdy yn cynnal sesiwn galw heibioi digidol lle gallwch gael cefnogaeth gyda mynd at-lein,, anfon e-bost, siopa at-lein, cyfryngau cymdeithasol a mwy. Mae croeso i holl aelodau’r gymuned, bydd ein staff yma i gefnogi a chynnig help drwy gydol y sesiwn.