Sesiwn Blasu Byw yn yr Afon. Erioed wedi meddwl beth sy’n byw yn ein hafon leol?

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 09:45 - 12:00
Lleoliad: Classroom at Groundwork Wales office & local river
Cyfeiriad: Ty Mynyddislwyn Environment Centre, Blackwood, Caerffili, NP12 2BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Ymunwch â ni am gyflwyniad am sut i fonitro a blasu’r creaduriaid hyn sy’n byw yng ngwely’r afon a ‘u rhan yn iechyd cyffredinol ein dyfrffyrdd. P’un ai ydych yn bysgotwr brwd, diddordeb yn eich amgylchedd lleol neu’n rhywun sydd â diddordeb mewn mynd i gadwraeth, dewch draw!

Cyfarwyddiadau Arbennig

Please bring warm clothing, some rainproof gear (just in case), wellington boots or waders if you have them.