Noson Agored ESOL yng Ngholeg Penybont 21 Mehefin 4.00 – 7.00

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 16:00 - 19:00
Lleoliad: G Block, Bridgend Collleg
Cyfeiriad: Cowbrigde Road, , Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfle i gwrdd â thîm ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), gweld ein hystafelloedd dosbarth ac edrych ar y deunyddiau ry’n ni’n eu defnyddio yn y dosbarth. Gallwch hefyd gymryd prawf iaith Saesneg bach a darganfod y cwrs mwyaf addas ar eich cyfer. Bydd y cyrsiau’n dechrau Medi 4ydd. Croeso cynnes i bawb!

Cyfarwyddiadau Arbennig

On arrival at Bridgend College, please go to first floor G block