Nod 8D Bydeang a Hyfforddiant Datrys Problemau

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 09/06/2017 09:30 - 04:30
Lleoliad: Aberdare
Cyfeiriad: BPI Consultancy, Depot Road, Galdlys, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10
 • Proses a Dogfennau 8D Bydeang
 • TOPS – Datrys Problem gyda Chyfeiriad Tîm
 • Diffinio problem
 • Adnabod achos gwraidd
 • Gwneud penderfyniadau
 • Gweithredu cywirol parhaol
 • Achos ac effaith / Fishbone
 • 5 Pam
 • Pareto
 • Archwilio 8D
 • Rheoli Rhanddeiliaid
 • Rheoli Risg
 • Cau 8D
 • Technegau holi
 • Datrysiadau profi a dilysu
 • Adroddiadau