Nid dim ond rhywbeth i’r plant yw Lego!

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 15:00 - 16:00
Lleoliad: Tramshed Tech
Cyfeiriad: D,, Cardiff, Caerdydd, cf11 6BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 20

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad awr o hyd at ddefnyddio LEGO Education WeDo2.0, sy’n seiliedig at addysg STEM, yn defnyddio mecanwaith, rhaglennu ac adeiladu LEGO. Caiff dysgwyr eu herio i adeiladu prosiect yn defnyddio’r blociau adeiladu cyfarwydd a defnyddio’r feddalwedd reddfol i’w raglennu a gwneud iddo ryngweithio gyda’r byd go iawn. Bydd y gweithdy yn rhoi gwybodaeth sylfaenol o sgiliau rhaglennu ac mae’n cynnwys amgylchedd gwaith tîm hwyliog.

Anelwyd y digwyddiad at oedolion heb unrhyw wybodaeth flaenorol o raglenni sydd eisiau cael teimlad am dechnoleg ddigidol mewn sefyllfa hwyliog a chyfeillgar.

Byddwn ni’n darparu, te, coffi a danteithion!