Lansio Drysau Agored

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 13:00 - 15:00
Lleoliad: Naylor Leyland Centre
Cyfeiriad: Well Street, Ruthin, Sir Ddinbych, LL15 1AF
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 40

Lansio Drysau Agored. Datblygwyd Clwb Gwaith allan o brosiect Cynhwysiant Egniol diweddar a gafodd ei redeg gan gyn-gyfranogwyr Wayne a Lavinia i helpu’r rhai oedd yn cymryd rhan wrth chwilio am waith. Dros gyfnod fe wnaethom sylweddoli mai’r hyn sydd ei angen oedd nid cymaint glwb swyddi ond cefnogaeth wrth gymryd y cam nesaf beth bynnag yw hynny. Felly wrth ochr cefnogaeth mewn adeiladu CV a chwilio am swyddi, rydym hefyd yn cynngi cyngor a help i ganfod lleoliadau gwirfoddoli, gwybodaeth am gyfleoedd dysgu pellach a help technoleg gwybodaeth fel rhan o’n hymrwymiad i’r Siarter Cynhwysiant Digidol.

Cynigiwn le cyfeillgar lle gallwch ddod a chael cwpanaid o de a siarad gydag eraill sydd eisiau dechrau at gam nesaf eu taith, beth bynnag yw’r gyrchfan, ac angen ychydig o gefnogaeth swyddogol. Mae Wayne a Lavinia ill dau yn Hyrwyddwyr Digidol ac at gael i helpu pobl i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.