Langylchu

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 15:30
Lleoliad: Bron Afon Community Housing
Cyfeiriad: Brecon Court, William Brown Cl, Cwmbran, Torfaen, NP44 3AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Wythnos o weithgareddau i annog staff a’r gymuned i gymryd rhan mewn dysgu, bydd gan bob diwrnod ffocws ar thema wahanol.

Bwyd: bwyta at gyllideb a bwyta’n iach

Ffitrwydd: ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer er llesiant, clwb cerdded

Amgylchedd: peintio blodau gwyllt, annog bywyd gwyllt a gwenyn

Iaith: Y Gymraeg ac iaith arwyddion

DIY: cynnal a chadw sylfaenol yn y cartref, rhoi cynnig ar ddigwyddiad masnach

Cysylltwch â [email protected] i gael mwy o wybodaeth at leoliad digwyddiad a sut i ARCHEBU EICH LLE. Mae NIFER GYFYNGEDIG o leoedd yn y sesiwn, felly archebwch yn sydyn!