KPC Ieuenctid a Chymuned

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 17/05/2017 13:00 - 15:00
Lleoliad: Off Pyle Inn Way
Cyfeiriad: Pyle, Bridgend, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnwys sesiynau byr mewn amrywiaeth o bynciau tebyg i:

Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian – safleoedd arbed arian, yswiriant, cofrestru gyda’ch meddyg teulu.

Chwilio’r rhyngrwyd – sut i ganfod rhwydweithiau lleol a sut i chwilio am swydd.

Sut i greu cyfrif e-bost, sut i agor cyfrif e-bay

Siopa ar-lein, bod yn ddiogel at-lein