KPC Ieuenctid a Chymuned

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 31/05/2017 13:00
Lleoliad: KPC Youth and Community
Cyfeiriad: Off Pyle Inn Way, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnig sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau, megis:

Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian, yswiriant, cofrestru gyda’ch meddyg teulu.

Chwilio am y rhyngrwyd – sut i ddod o hyd i rwydweithiau lleol a chwilio am swyddi.

Sut i agor cyfrif e-bost, sut i gyfrif cyfrif e-bay

Siopa ar-lein, bod yn ddiogel ar-lein.