KPC IEUENCTID A CHYMUNED

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 07/05/2017 13:00 - 15:00
Lleoliad: KPC Youth and community
Cyfeiriad: Off Pyle Inn Way, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o sesiynau galw heibio dysgu digidol yn cynnig sesiynau blasu mewn amrywiaeth o bynciau megis:

Technoleg Gwybodaeth sylfaenol, cyfryngau cymdeithasol, cynyddu ymwybyddiaeth ariannol/trefnu arian – safleoedd arbed arian, yswiriant.

Cofrestru gyda’ch Meddyg Teulu.

Chwilio at y rhyngrwyd – sut i ganfod rhwydweithiau lleol a sut i chwilio am swydd.

Sut i greu cyfrif e-bost, sut i agor cyfrif E-bay.

Siopa at-lein, bod yn ddiogel at-lein.