KPC Ieuenctid a Chymuned

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 24/05/2017 13:00 - 15:00
Lleoliad: KPC Youth and Community
Cyfeiriad: Off Pyle Inn Way, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner iI ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgareddau dysgu sy’n hwyl, gyffrous ac yn ddelfrydol weithgareddau nad ydynt erioed wedi eu gwneud o’r blaen fel teulu.