IOSH Rheoli’n Ddiogel

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 08/06/2017 09:30 - 29/06/2017 04:30
Lleoliad: Aberdare
Cyfeiriad: BPI Consultancy, Depot Road, Galdlys, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 8DL
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 2

Anelwyd at Reolwyr a Goruchwylwyr

Cynyddu cynhrychiant – colli llai o oriau oherwydd salwch a damweiniau

  • Gwella trefniadaeth – diwylliant eang o ymwybyddiaeth diogelwch a gwerthfawrogiad o fesurau diogelwch
  • Staff yn cymryd rhan weithgar i wella’r gweithle
  • Ardystiad a gydnabyddir yn rhyngwladol at gyfer rheolwyr a goruchwylwyr
  • Cynyddu enw da o fewn y gadwyn gyflenwi