Hyfforddiant ar Lifftiau Bath a Hoistau Symudol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 08/06/2017 09:30 - 03:30
Lleoliad: Bridgend
Cyfeiriad: Invacare Unit 4, Technology Park Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AQ
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 12

Anelir y digwyddiad at bob archwiliwr prawf a thechnegwyr gwasanaeth. Hyfforddiant mewnol.