Gwyl y Dysgwyr

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 17/06/2017 10:00 - 16:30
Lleoliad: Maenordy Scolton
Cyfeiriad: Bethlehem, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5QL
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 150

Gwyl diwedd tymor i ddysgwyr Cymraeg a dechreuwyr pur. Cyfle i ddathlu’r broses o ddysgu Cymraeg a chyfle i ymarfer a defnyddio’r iaith mewn digwyddiad hwyliog. Bydd cyfle i fynychu gweithdai sy’n amrywio o goginio, gwneud mel, clocsio ac ysgrifennu barddoniaeth.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Croeso i ddechreuwyr, dysgwyr o bob lefel, Cymry Cymraeg neu bobl di-Gymraeg sy'n dymuno dysgu Cymraeg