Gwyl Dysgu yn Sir y Fflint

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 09:00 - 25/06/2017 17:30
Lleoliad: Various
Cyfeiriad: Flintshire & Denbighshire, , ,
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 350

Byddwn yn cyflwyno nifer o ddigwyddiadau lleol ac yn y swyddfa yn ystod yr wythnos.

Byddwn yn dechrau’r wythnos gyda 5 o ddysgwyr newydd fydd yn ymuno â ni fel gwirfoddolwyr yn ystod yr wythnos.

Mae 2 ddigwyddiad diogelwch y gymuned at y gweill yn yr Wyddgrug, Cei Connah a Phenarlag lle bydd dysgwyr yn gweithio gyda thîm wedi’i hyfforddi gan gwrdd â phobl ym mhob lleoliad a hyrwyddo diogelwch personol a chartref. Mae gennym 3 sesiwn dysgu yn ein swyddfa yn cynnwys sesiwn sylfaenol ar y Gymraeg, atal troseddu a chyfeillion dementia.

Daw’r wythnos i ben gyda dathliad dysgu mewn carnifal gymunedol yn Rhuthun, Sir Ddinbych, fydd yn cynnwys tîm aml-sgil a gwirfoddolwyr newydd.