Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 26/06/2017 16:00
Lleoliad: Pembroke Dock Library
Cyfeiriad: Water Street, Pembroke Dock, Sir Benfro, SA72 6DW
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd

Cyfle Cymru, y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro

Sesiynau Rhoi Cynnig Arni gyda Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro a U3A Sir Benfro. Angen archebu.

Dydd Mercher 14 Mehefin:

Sesiwn Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Cymorth Technoleg Gwybodaeth at Ddyfeisiau Llechen, Ffonau Clyfar, Gliniaduron

Bore Coffi Wythnos Gofalwyr (10-12)

Dydd Mercher 21 Mehefin:

Sesiwn Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Cymorth Technoleg Gwybodaeth at Ddyfeisiau Llechen, Ffonau Clyfar, Gliniaduron

Ymwybyddiaeth o Sgamiau (10-1) Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Powys a PCSO Ymwybyddiaeth o Sgamiau, Masnachu Teg a Safonau Masnach

PAVS (10-5) Siarad gyda Tîm Cefnogi’r Trydydd Sector am Wirfoddoli, Cyllido, Hyfforddiant a Chefnogaeth i Grwpiau.

Y Brifysgol Agored (10-4) Mynediad i’ch dyfodol

*Cyfle Cymru (10-4) Gwasanaeth mentora cymheiriaid allan o waith, cynorthwyo pobl gyda phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau – gweithio at fynd yn ôl i’r gwaith, mynediad i hyfforddiant, addysg, cyfleoedd gwirfoddoli ac yn y blaen

Dydd Gwener 23 Mehefin:

U3A Sir Benfro (10-4) Dysgu, Chwerthin a Byw! Dilynwch eich diddordebau, cadw’n heini a gwneud ffrindiau newydd

Dydd Llun 26 Mehefin:

Sesiwn flasu Dysgu yn y Gymuned (manylion i’w cadarnhau)

Cyfarwyddiadau Arbennig

Please contact Kath Woolcock or Pembroke Dock Library for further information. [email protected] / 01437 776098 [email protected] / 01437 775825