Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 14/06/2017 10:00 - 30/06/2017 16:00
Lleoliad: Milford Haven Library
Cyfeiriad: Cedar Court, Milford Haven, Sir Benfro, SA73 3LS
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dewch i siarad gyda cynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd

 

Cyfle Cymru, y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro

 

Sesiynau Blasu Rhoi Cynnig Arni gyda U3A Sir Benfro. Angen archebu.

 

Dydd Mercher 14 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron Te Prynhawn Wythnos Gofalwyr (2-4)

Ymwybyddiaeth o Sgamiau (2-5) Swyddog Safonau Masnachu a PCO. Ymwybyddiaeth o Sgamiau, Masnachu Teg a Safonau Masnach

Coleg Sir Benfro (10-1) Prosiect Mynd Ati! Nod prosiect Mynd Ati yw rhoi’r sgiliau, hyfforddiant a’r gefnogaeth mae pobl ifanc 16-24 oed yn Sir Benfro eu hangen i baratoi am gyflogaeth

PAVS (10-5) Siaradwch gyda’r Tîm Cefnogaeth 3ydd Sector am Wirfoddoli, Cyllid, Hyfforddiant a Chefnogaeth ar gyfer Grwpiau

U3A Sir Benfro (10-4) Dysgu, Chwerthin a Byw! Dilynwch eich diddordebau, cadw’n heini a gwneud ffrindiau newydd.

Dydd Llun 19 Mehefin: Y Brifysgol Agored (10-4) Mynediad i’ch dyfodol

Dydd Mercher 21 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron Sesiwn Blasu Gwyddbwyll gyda David Pinch. Angen archebu Sesiwn Blasu U3A (11-12) Datrys Croeseiriau Cryptig. Angen archebu.

Dydd Iau 22 Mehefin:

Sesiwn Blasu U3A (2-4) Gwerthfawrogi Celf gyda Penny Reed. Angen archebu.

Dydd Gwener 23 Mehefin

Sesiwn Blasu U3A (2-4) Maj Jong gyda Bob Linekar. Angen archebu

Dydd Gwener 30 Mehefin:

Sesiwn Blasu Cymunedol (2-4) Gwneud Cardiau a Bathodynnau gyda Mathemateg, gyda Penny Lees. Angen archebu

 

Cyfarwyddiadau Arbennig

Booking required for taster sessions. Please contact Kath Woolcock: [email protected] / 01437 776098 or Milford Haven Library: [email protected] / 01437 771888.