Gwyl Dysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benffro

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 13/06/2017 10:00 - 20/06/2017 16:00
Lleoliad: Neyland Library
Cyfeiriad: St Clements Road, Neyland, Sir Benfro, SA73 1SH
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Siaradwch gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd.

Cyfle Cymru, Y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro

Sesiynau Rhoi Cynnig Arni gyda Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro ac U3A Sir Benfro. Angen archebu.

Dydd Mawrth 13 Mehefin:

* Sesiwn Galw Heibio Dyfeisiau (2-4) Cymorth Technoleg Gwybodaeth ar Ddyfeisiau Llechen, Ffonau Clyfar, Gliniaduron

*Te Prynhawn Wythnos Gofalwyr (2-4)

Dydd Mawrth 20 Mehefin:

* Sesiwn Galw Heibio Dyfeisiau (2-4) Cymorth Technoleg Gwybodaeth ar Ddyfeisiau Llechen, Ffonau Clyfar, Gliniaduron

*Y Brifysgol Agored  (2-4) Mynediad i’ch fyfodol.
*Cyfle Cymru (10-4) Gwasanaeth mentora cymheiriaid allan o waith, cynorthwyo pobl gyda phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau – gweithio tuag at fynd yn ôl i’r gwaith, mynediad i hyfforddiant, addysg, cyfleoedd gwirfoddoli ac yn y blaen

U3A Sir Benfro (10-4) Dysgu, Chwerthin a Byw! Dilyn eich diddordebau, cadw’n egniol a gwneud ffrindiau newydd

Sesiwn Blasu U3a (10-2) Bridge Heb Ofnn gyda Pat Mason, Angen archebu

Sesiwn Blasu U3A (2:30-4:30) Scrabble gyda Sylvia Eaves. angen archebu

Cyfarwyddiadau Arbennig

Booking required for U3A taster sessions. Please contact Kath Woolcock on [email protected] / 01437 776098