Gwyl Dysgu yn Llyfrgellodd Sir Benfro

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 12/06/2017 10:00 - 30/06/2017 16:00
Lleoliad: Tenby Library
Cyfeiriad: Greenhill House, Tenby, Sir Benfro, SA70 7LB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dewch i siarad gyda chynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd

Cyfle  Cymru, Y Brifysgol Agored, PAVS, Coleg Sir Benfro, Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro, Ymwybyddiaeth Sgamiau Cyngor Sir Benfro, U3A Sir Benfro.

Sesiynau Rhoi Cynnig Arni gyda Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro a U3A Sir Benfro. Angen archebu.

Dydd Llun 12 Mehedin

*Sesiwn Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Cymorth Technoleg Gwybodaeth at Ddyfeisiau Llechen, Ffonau Clyfar, Gliniaduron

*Bore Coffi Wythnos Gofalwyr (10-12)

Dydd Mawrth 13 Mehefin

*Ymwybyddiaeth o Sgamiau (10-1) Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy a PCSO. Ymwybyddiaeth o Sgamiau, Masnachu Teg a Safonau Masnach.

Dydd Gwener 16 Mehefin:

*Cyfle Cymru (10-4). Gwasanaeth mentora cymheiriaid allan o waith, cynorthwyo pobl gydag afiechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau – gweithio at fynd yn ôl i waith, cael mynediad i hyfforddiant, addysg, cyfleoedd gwirfoddoli ac yn y blaen.

Dydd Iau 22 Mehefin

*Y Brifysgol Agored (10-4) Mynediad i’ch dyfodol

Dydd Llun 19 – Dydd Gwener 23 Mehefin:

Dysgu yn y Gymuned Sir Benfro – galwch heibio i gael gywbodaeth am y dewis gwych o gyrsiau byr sydd ar gael yn eich Canolfan Dysgu yn y Gymuned leol!