Gwyl Ddysgu yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 07/06/2017 10:00 - 28/06/2017 16:00
Lleoliad: Haverfordwest Library
Cyfeiriad: Off Dew Street, Haverfordwest, Sir Benfro, SA61 1ST
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Dewch i siarad gyda cynghorydd am gyrsiau, grwpiau a chyfleoedd

Sesiynau Blasu Rhoi Cynnig Arni gyda U4A Sir Benfro. Angen archebu.

Dydd Mercher 7 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron Ymwybyddiaeth o Sgamiau (10-1) Swyddog Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy a PCMO, Ymwybyddiaeth o Sgamiau, Masnachu Teg a Safonau Masnachu

Dydd Mawrth 13 Mehefin: Y Brifysgol Agored (10-4) Mynediad i’ch dyfodol. Coleg Sir Benfro (1-4) Prosiect Mynd Ati! Nod y prosiect Mynd Ati yw rhoi’r sgiliau, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth mae pobl ifanc 16-24 oed yn Sir Benfro eu hangen i baratoi am gyflogaeth.

Dydd Mercher 14 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron
Dydd Llun 13 Mehefin: Sesiwn Blasu U3A: Pensaernïaeth a Dylunio ‘dull Glasgow’: Charles Rennie McIntosh’. Sgwrs gan Joe Reilly. Angen archebu U3A Sir Benfro (10-4) Dysgu, Chwerthin a Byw! Dilynwch eich diddordebau, cadw’n heini a gwneud ffrindiau newydd. Cyfle Cymru (10-4) Gwasanaeth mentora cymheriiad allan o waith, cynorthwyo pobl gyda phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddol – gweithio at fynd yn ôl i weithio, cael mynediad i hyfforddiant, addysg, cyfleoedd gwirfoddoli ac yn y blaen.

Dydd Mawrth 20 Mehefin: Sesiwn Blasu U3A (10-11.30) Ffrangeg gyda Peter Hall. Angen archebu Sesiwn Blasu U3A (2-4) Cribbage gyda Penny Thomas. Angen archebu Sesiwn Blasu Llyfrgell (10-11) Gweu, Crochet a Chlonc

Dydd Mercher 21 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron Sesiwn Blasu U3A (10-11) Seryddiaeth: defnyddio adnoddau ar-lein. Sgwrs gan Geoff Winterman. Angen archebu Sesiwn Blasu U3A (11-12) Technoleg Gwybodeth a Chyfrifiaduron: yn defnyddio adnoddau llyfrgell ar-lein. Sgwrs gan Geoff Winterman. Sesiwn Blasu U3A (2-4:30) Canasta gyda Carol Matthews. Angen archebu

Dydd Mercher 28 Mehefin: Galw Heibio Dyfeisiau (10-12) Help technoleg gwybodaeth ar ddyfeisiau llechen, ffonau clyfar, gliniaduron PAVS (10-3) Dewch i siarad gyda Thîm Cefnogaeth Trydydd Sector am Wirfoddoli, Cyllid, Hyfforddiant a Chefnogaeth ar gyfer Grwpiau.

 

 

 

Cyfarwyddiadau Arbennig

Booking required for U3A taster sessions. Contact Kath Woolcock on [email protected] / 01437 776098 or Haverofrdwest Library on [email protected] / 01437 775244.