Gwyl Ddysgu Solar

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Lleoliad: Solas, The Neon
Cyfeiriad: Clarence Place, Newport, Casnewydd,
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cynigir cyfres GA o sesiynau blasu byr i gleientiaid sy’n anodd ymgysylltu, nag ydynt erioed wedi cymryd rhan mewn dysgu neu a gafodd brofiadau gwael yn y gorffennol. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys:

  • sgiliau ymarferol – gweithdai plymio
  • cynnal a chadw a thrwsio beiciau
  • cyflogaeth – sgiliau cyfweld a gweithdy CV
  • siop gerddoriaeth digidol
  • gweithdy dawns creadigol
  • gweithdy iaith dramor
  • bod yn heini a byw’n iach
  • gweithdai potio planhigion
  • gweithdy cynhwysiant digidol
  • stondin gwybodaeth am wirfoddoli