Gwneud mwy gyda’ch cyfrif Google!

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 12:00 - 13:00
Lleoliad: Orbit Business Centre
Cyfeiriad: Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Merthyr Tudful, CF481DL
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 20

Gwneud mwy gyda’ch cyfrif Google (Storio’n Ddiogel, Syncio Llyfn, Mynediad Unrhyw le, Rhannu’n Rhwydd)

Dim un gennych? Gallwch gael un heddiw – AM DDIM

Nid dim ond E-bost:

Creu dogfennau Word / taenlenni / cyflwyniadau heb fod angen Swyddfa at eich cyfrifiadur

  • Creu dogfennau at-lein
  • Lanlwytho dogfennau i’w cyrchu unrhyw le
  • Lawrlwytho dogfennau ar gyfrifiadur
  • Cydweithio at ddogfennau gydag eraill mewn amser go iawn (gweld y ddogfen yn newid o flaen eich llygaid)
  • Rhannu dogfennau gydag eraill
  • Gosod lefelau caniatad dogfennau

Cyfarwyddiadau Arbennig

No need to book just drop in