Gwneud Cardiau

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 01:00
Lleoliad: Bridgend
Cyfeiriad: YMCA Angel Street, , Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AD
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddiwyd o fewn cyd-destun gweithgareddau craft i annog atgyfeiriadau newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae’r prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a chyflawni, drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau amhosibilrwydd a sgiliau bywyd.