Gwneud ac Addurno Teisennau Bach

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 11:00 - 01:00
Lleoliad: Learning 4 life
Cyfeiriad: Blaenau Gwent, Newport, Balenau Gwent, NP23 6BE
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Defnyddio sgiliau cyfathrebu mewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog pobl newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylfaenol i ddysgu a chyflawni drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd.