Gweithdai Llesiant Emosiynol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 10/05/2017 12:30 - 05/07/2017 02:00
Lleoliad: Aberdare Community Parish Hall Directions
Cyfeiriad: 72 Monk Street, Aberdare, Rhondda Cynon Taf, CF44 7NY
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o weithdai llesiant emosiynol dros gyfnod o 7 wythnos at gyfer preswylwyr yn Aberdâr.

  • Adnabod a delio gyda straean
  • Rheoli pryder
  • Chwalu iselder
  • Cwnsela
  • Awtistiaeth a sut  i ymdopi gydag ymddygiad heriol