Gweithdai a Pherfformiadau Barddoniaeth

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 12:00
Lleoliad: Creative Bubble
Cyfeiriad: 13 Cradock, Swansea, Abertawe, SA1 3EW
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd Beirdd at y Bryn o Townhill yn cyflwyno gweithdai a pherfformiadau barddoniaeth, gan ddefnyddio barddoniaeth fel cyfrwng at gyfer llythrennedd a chyflogadwyedd. Cyflwynir pump gweithdy 2 awr rhwng dydd Llun a dydd Gwener mewn gwahanol safleoedd yn cynnwys hyb cymunedol yn Townhill, siop greadigol Bubble a phrosiect Cyswllt. Bydd y ffocws ar oedolion heb brofiad o addysg, neu sy’n dymuno cymryd rhan mewn addysg a gwaith.

Bydd sesiynau rhwng 10am – 12pm.

I gael mwy o wybodaeth: Chwiliwch am ‘Poets on the Hill’ at Facebook neu gysylltu â Zoe Murphy: [email protected]