Ffair Ddysgu

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 15:30 - 17:00
Lleoliad: Johnston Community Primary School
Cyfeiriad: Lanford Road, Haverfordwest, Sir Benfro, SA62 3PY
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgaerddau dysgu hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol bethau na wnaethant erioed o’r blaen fel teulu. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau, cysylltwch â: [email protected]