Ffair Ddysgu

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 14:30 - 16:30
Lleoliad: Fenton Community Primary School
Cyfeiriad: Haverfordwest, Pembrokeshire, Sir Benfro, SA61 1AT
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o Ffeiriau Dysgu fel Teulu mewn 3 ysgol partner i ennyn diddordeb teuluoedd newydd mewn gweithgaerddau dysgu hwyliog, cyffrous ac yn ddelfrydol bethau na wnaethant erioed o’r blaen fel teulu. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau, cysylltwch â: [email protected]