Dysgu ychydig, chwerthin llawer

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 13:00
Lleoliad: Willows High School
Cyfeiriad: Willows Avenue, Cardiff, Caerdydd, CF24 2YE
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 150

Addysg Oedolion gydag ystod o sesiynau blasu addysgol megis crefftau, peintio wynebau, addurno teisennau, cymorth cyntaf. Bydd ystod o ddarparwyr addysg yn bresennol ar y dydd a gall dysgwyr ymrestru at gyfer dosbarthiadau addysg gymunedol yn dechrau ym mis Medi. Bydd lluniaeth a bwyd ar gael ar y dydd.