Dysgu ar gyfer pobl BME

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 01/07/2017 10:00 - 13:00
Lleoliad: National Museum Cardiff
Cyfeiriad: Cathays Park, Cardiff, Caerdydd, CF10 3NP
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Nod y digwyddiad hwn yw hyrwyddo dysgu ac addiysg i bobl BME (Du, Lleiafrif Ethnig) yng Nghaerdydd, gan eu hannog i gymryd rhan mewn dysgu pellach ac addysg a dileu’r rhwystrau i gymryd rhan. Bydd REF yn cynnal digwyddiad un-dydd yn Amgueddfa Caerdydd yn ystod yr Wyl Ddysgu.

Defnyddir y digwyddiad i herio gwahaniaethu a dileu rhwystrau i bobl BME ac ennyn eu diddordeb i ganfod mwy am ddysgu pellach ac addysg. Byddwn yn darparu gweithgaerddau sy’n herio gwahaniaethu a mynd i’r afael â hiliaeth.